Získáme potřebná vyjádření

Jakmile budeme mít připravenou veškerou dokumentaci k vydání stavebního povolení, začneme získávat vyjádření a stanoviska všech potřebných institucí. Mezi nejčastější dokumenty patří:

  • Vyjádření správců inženýrských sítí
  • Vyjádření všech účastníků řízení (sousedi, obecní úřad atd)
  • Stanoviska dotčených orgánů (hygiena, životní prostředí, územní plánování atd)

Jak dlouho to trvá?

Získání potřebných výše uvedených dokumentů může úřadům trvat měsíc nebo dva. Pak můžeme požádat příslušný stavební úřad o vydání povolení pro zahájení stavby vašeho domu. Vydání povolení od stavebního úřadu bude trvat přibližně stejně dlouho.