uprava_typoveho_projektu

Projektová dokumentace

Vše, na čem jsme se domluvili v první fázi, dáme do desek. To znamená, že návrhu dáme odpovídající formu. Vypracujeme projektovou dokumentaci. Jak velký bude její rozsah, říká zákon i požadavky odpovědných úřadů.

Jaké jsou nejčastější stupně projektové dokumentace?

  • Architektonická studie /výběr typového domu
  • Dokumentace pro územní rozhodnutí/souhlas (DUR)
  • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP)
  • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Dokumentace skutečného stavu (DSS)