1. Jak začneme?

Zaměření a posudky

Prověříme a zaměříme váš pozemek. Pokud bude potřeba, provedeme všechny nutné průzkumy a posudky.

Jednání s úřady

Projednáme záměr stavby na úřadech. Určíme, jaká povolení budou potřeba a taky způsob, jakým je získáme.

Cenová kalkulace

Vypracujeme cenovou kalkulaci všech stupňů projektové dokumentace a upozorníme na případná rizika a limity.

2. Projektová dokumentace

Vše, na čem jsme se domluvili v první fázi, dáme do desek. To znamená, že návrhu dáme odpovídající formu. Vypracujeme projektovou dokumentaci. Jak velký bude její rozsah, říká zákon i požadavky odpovědných úřadů.

Jaké jsou nejčastější stupně projektové dokumentace?

 • Architektonická studie /výběr typového domu
 • Dokumentace pro územní rozhodnutí/souhlas (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby (DSP)
 • Dokumentace pro provedení stavby (DPS)
 • Dokumentace skutečného stavu (DSS)

3. Získáme potřebná vyjádření

Jakmile budeme mít připravenou veškerou dokumentaci k vydání stavebního povolení, začneme získávat vyjádření a stanoviska všech potřebných institucí. Mezi nejčastější dokumenty patří:

 • Vyjádření správců inženýrských sítí
 • Vyjádření všech účastníků řízení (sousedi, obecní úřad atd)
 • Stanoviska dotčených orgánů (hygiena, životní prostředí, územní plánování atd)

Jak dlouho to trvá?

Získání potřebných výše uvedených dokumentů může úřadům trvat měsíc nebo dva. Pak můžeme požádat příslušný stavební úřad o vydání povolení pro zahájení stavby vašeho domu. Vydání povolení od stavebního úřadu bude trvat přibližně stejně dlouho.

4. Jak budeme postupovat při stavbě?

 1. Spodní stavba

Provedeme výkopové práce a zbudujeme základovou konstrukci domu spolu s prostupy pro inženýrské sítě. Spodní stavbu zaizolujeme proti pronikání vody, případně radonu.

 1. Montáž CLT panelů

Ukotvíme základový práh a namontuje obvodové stěny. V případě vícepodlažních budov i stropy.

 1. Krovy a střešní krytina

Zhotovíme konstrukci krovů a poklademe střešní krytinu včetně dalších souvisejících prvků. Jedná se o hrubou stavbu.

 1. Okna, stínící technika a fasáda

Usadíme okna a venkovní dveře, případně namontujeme venkovní stínicí techniku a naneseme fasádu včetně izolace tak, aby byl dům z venku co nejdřív dokončený.

 1. Vnitřní rozvody a zpevněné plochy

Uvnitř domu provedeme rozvody elektřiny, vody, odpadů a případně vzduchotechniky. Venku můžeme pracovat na terénních úpravách a zpevněných plochách.

 1. Sádrokartonové konstrukce

V případě, že se rozhodnete CLT panely v interiéru schovat, zaklopíme je pomocí sádrokartonových či sádrovláknitých panelů. Při tom zbudujeme také interiérové příčky.

 1. Vytápění, podlahy

Nainstalujeme vámi zvolené vytápění, tepelně zaizolujeme podlahy a připravíme je pro pokládku podlahové krytiny. Této fázi říkáme Stavba k dokončení.

 1. Dokončovací práce

Poklademe podlahy, obklady a dlažbu. Osadíme interiérové dveře, nainstalujeme zařizovací předměty, dokončíme elektroinstalaci a vymalujeme. Pokud to bude součástí dodávky, namontujeme kuchyňskou linku a další nábytek.

 1. Předání díla

Nakonec po sobě uklidíme a dům vám předáme k užívání, abyste se mohli nastěhovat.

5. Kolaudace a stěhování

Jakmile je dům postavený, zajistíme všechny potřebné dokumenty pro kolaudaci. K úspěšné kolaudaci je potřeba dodržet všechny zákonem stanovené revize, bezpečnostní předpisy a splnit všechny podmínky stanovené stavebním úřadem. To vše za vás zajistíme, abyste se mohli co nejdříve nastěhovat. Vydáním kolaudačního souhlasu dojde k pomyslnému uzavření úředního kruhu a vy si můžete naplno užívat života ve vašem vysněném domě.