Stavební dozor

Stavbu je potřeba ohlídat. Během kontrolních dnů budeme dohlížet na průběh stavby přesně podle stanovených plánů a zajistíme, aby byla dokončena včas a v požadované kvalitě. Budeme se aktivně podílet na kontrole provedení díla a tím ušetříme váš čas i peníze.

Technický dozor investora - TDI

Autorizovaný odborník, který hlídá průběh vaší stavby. Jako TDI se můžeme účastnit předání staveniště, kontrolujeme dodržování stavebních plánů, fakturaci s ohledem na rozpočet, dodržování kvality stavby, plnění podmínek daných stavebním úřadem a další úkony.