architektonicka_studie_pruh

Všechno vyřešíme za vás

Vyřešíme za vás veškeré papírování a zúčastníme se všech jednání, která jsou zapotřebí pro vyřízení povolení ke stavbě domu.

Co všechno za vás obstaráme?

  • Získání závazných stanovisek dotčených orgánu
  • Získání vyjádření všech účastníků řízení
  • Získání souhlasů sousedů a správců sítí
  • Vypracování geologického posudku
  • Vypracování průkazu energetické náročnosti budovy
  • Zjištění radonového rizika