projektova_dokumentace_sekce

Co všechno je potřeba?

Než začneme stavět, zajistíme za vás všechnu potřebnou dokumentaci pro získání stavebního povolení.

Tato část dokumentace se řídí platným stavebním zákonem a pokud na vašem pozemku nebyla stavba doposud umístěna, připravuje se současně s dokumentací pro ohlášení stavby.

Obsahuje konstrukční řešení domu, prostorové uspořádání, materiálovou specifikaci, napojení domu na IS, osazení stavby na pozemek, vyjádření dotčených orgánů a další náležitosti stanovené stavebním zákonem.

Ve specifických případech není možné žádat o ohlášení stavby, ale je třeba zajistit stavební povolení. Jeho vypracování je časově náročnější a vyžaduje některé dodatečné dokumenty. Včas vás upozorníme, zda je potřeba žádat o povolení nebo stačí stavbu ohlásit.

Podrobněji zpracovaná dokumentace pro stavební povolení, která obsahuje rozpočet díla, řešení stavebních a technických detailů, realizační dokumentaci profesí. Tato dokumentace není ze zákona povinná, je ale vhodná pro rychlou a bezproblémovou realizaci domu.

Zpracováváme až po dokončení stavby. Je podkladem pro kolaudaci. Pokud v průběhu stavby nedošlo k zásadním změnám stavebního řešení, je shodná s dokumentací pro ohlášení stavby.